Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Kolumne

ČOVJEK MORA BITI ČOVJEK
Autor: Prof. Habib Mandžić
Objavljeno: 14. February 2016. 15:02:38
Habib MANDŽIĆ: Savremeni čovjek je neprekidno u pitanjima. Ako smo vjernici onda ne možemo nikako sumnjati. Nema krize Vjere, ima samo krize pojedinca. Božija Riječ i Muhammedovo tumačenje Vjere, stalno moraju biti u nama kao opomena. Islam traje više od 15 vjekova i to je čudo. Kao i Isa a.s.i Muhammed a.s. je bio okružen ženama. Možda je i to jedan od razloga što su žene više od muškaraca privržene vjeri.
Čovjek je u traganju za samim sobom i u traganju za srećom. Uvijek zostaje za samim sobom. A, najviše zaostaje za svojom ličnom srećom. Danas je u tome još više zaostao.

Kad bi sreća bila tako nešto opipljivo i tjelesno, količinski mjerljivo, mogla bi svakoga usrećiti s određenom dozom usrećujuće čudotvorne otopine. Time bi problem sreće bio riješen i čovjek bi na nivou savremenog standarda nesmetano napredovao.

Čovjek zaboravlja da je polazisna osnova sreće u ljubavi: voljeti sebe, (ovdje nije riječ o narcisoidnosti i taštini), zatim, voljeti drugoga i voljeti Boga dragoga. Lahko je voljeti udaljenog čovjeka, tesko je bliskog. Da je blisko po krvi, tazbini, vjeri i komšiluku; e to nije baš jednostavno.

Šta je čovjek, odakle dolazi i kuda ide, vječito je pitanje. Mnogo je odgovora na ovo pitanje. Ti si iskra za nebo stvorena, jedan je od odgovora. Čovjek mora biti čovjek, drugi je odgovor. Pjesnici su najbliži nekom istinskom odgovoru, jer iz svojih intuitivnih dubina individualnog i kolektivnog, arhetipskog nesvjesnog, oni u tim slojevima vide zgusnutu cijelinu duge prošlosti čovjeka.

Dijete je neispisana ploča, vele bihejvioristi, jedna psihološka škola. Danas, međutim, većina psihologa, religioznih i onih drugih, kazu da se dijete rađa kao beskrajno složeno biće. Složeno genetikom, talentom, prenatalnim dobom i ranim djetinjstvom. Čovjek je, kako nauka veli: homo faber (radni čovjek ) - Homo faber sual quisque fortunae - Every man is the artifex of his destiny (Svaki čovjek je kovač svoje sudbine), homo lugens (čovjek igre i zabave), homo sapiens (čovjek znanja), homo loguens (čovjek jezika), homo creator (čovjek stvaralac), homo amaus (čovjek ljubavi), i mnogo drugih. Ipak, čovjek je po svojoj prirodi najprije homo religious (čovjek religije).

Svako tumačenje bilo koje kulture, društva, historije i ljudske ličnosti, izvan religijskog konteksta, uvijek je krnjavo i defektno. Težnja savremenog čovjeka za sveopćom ‘emancipacijom’ i odvajanjem čovjeka od Boga i religije, na kraju se završavaju, po svojoj prilici, sveopćom dezintegracijom čovjeka.

Naučna borba protiv religije završava se transformacijom same nauke u religiju. Novovjekovni ‘sukob’ nauke i religije, razuma i vjere, uma i srca, prouzrokovao je svojevrsnu patologiju i razuma i religije. Apsolutizacija razuma, i njegova težnja ka samodovoljnosti, danas je to vidljivo, ima nesagledive negativne posljedice.

Znanje bez vjere postaje okrutno i sirovo. Čovjekova otuđenost od Boga uvijek se završava otuđenošću čovjeka od čovjeka, čovjeka od prirode. Čovjekova težnja za slobodom od Boga završava se potčinjenošću čovjeka stihijama ovoga svijeta.

Koji će homo preovladati u čovjeku zavisi od mnogih životnih okolnosti. Najbolje vidimo te slabosti kod djece i umirućih staraca. Čovjek je slabo biće. Novorođence je najslabije biće u prirodi. Predugo ostaje privrženo uz oca i majku, na negativan način, dakako. U Australiji i Americi mladi ljudi, čak i iz siromšnih porodica, sa 18 godina idu iz kuće. To je prava stvar i islamska. Treba ići. Djeca imaju svoj put, ne stojimo im na putu! Balkanska djeca su previše vezana uz roditelje.

Bošnjačkoj ženi je vijekovima bilo najvažnije da se uda i da ima djecu. Čim dobije prvo dijete, muž joj postaje, da prostite, druga rupa na svirali, a vremenom i treća. To je, svakako, pogrešno, jer djeca odlaze, a muž i žena ostaju da žive zajedno i da se nadopunjuju u braku. Primarno je roditeljska krivica što djeca nemaju samostalnosti.

Božija iskra je slutnja prisutna kod svakog čovjeka. Ona je namjenjena čovjekovom usavršavanju i kretanju ka nebu. Čovjek je biće rasta. Čovjek je čardak ni na nebu ni na zemlji! Ima nešto manjkavo u čovjeku. Da li su Adem i Hava bili na stupnju djeteta pa su zgriješili? Šta je Dragi Bog time namijenio? Valjda usavršavanje čovjeka na neki drugi način. Bog najbolje zna!

Zašto ljudi ne mogu da podnesu različitost? Ne mogu iz prostog razloga što su ljudi ksenofobna bića! Tužna istina! Ontološka istina! Sve to u nama ksenofobično stoji i čeka neki povoljan trenutak da dođe do izražaja. Nesretni danski filozof i mistik, Soren Kejkegor kaže: “Vjernik je nešto rjeđe nego genije”. Svakako da je vječiti zaljubljenik u svoju neprežaljenu ljubav, Reginu Olsen, mislio na religioznog vjernika. Iskreni vjernik je uvijek vjernik, dakako.‘Ako ne postanemo bolji, postaćemo gori’, kaže jedna poslovica. Ovo će nam svaki psiholog potvrditi. Taj proces traje cijelog života. Usavršavanju nema kraja, kao što ni zrelosti nema kraja. Niko nije dovoljno zrio, niko. Mi smo na putu zrelosti. Integrativna ličnost ne postoji!

Čovjek mora biti čovjek! Savremeni naučnici kažu ovako: “Čovjek je biće sa znaćajnim kapacitetom mozga koji mu omogućava da uči bez granica, da se mijenja. Čak su i geni u mogućnosti promjene, a ne nepromjenljive veličine.”

Da li se čovjek mijenja? Da li se društvo mijenja? Ako je istina da su prve tri godine života vrijeme kada se završava formiranje karaktera i psihičke strukture djeteta, šta se onda mijenja? Da li je inteligencija urođena? Izgleda da jeste. Psihotestovi čovjeka sa 20, 40, 60 i 80 godina starosti, dali su iste rezultate. Čovjek uvećava znanje, još gore informacije, a ne inteligenciju. Danas ljudi imaju previše informacija i ne znaju šta će s njima. Umijeće je informacije pretvoriti u znanje, mada i ono nije dovoljno. Znanje treba da pređe u saznanje. Tek tada počinjemo da razmišljamo istinski i tek tada, možda, možemo pokušati da odgovorimo na pitanje: ‘Šta je čovjek, odakle je, i kuda ide.’ Dakle, treba nam prosvječenosti. Nikada nije dovoljno prosvjećenosti!

Malo je djela bošnjačke književnosti i pisaca koji su ušli u narod. Resad Kadić, Alija Nametak, Safvetbeg Bašagić, Musa Ćazim Ćatić i Ćamil Sijarić, naprimjer, došli su do srca bošnjačkih seljaka.

Usavršavanje i rad na sebi trajna je zadaća. Ako ne mijenjamo sebe na bolje, ako ne težimo, neće biti dobro. Čovjek je progresivno i regresivno biće. Hrđavo pagansko čuči u nama: sujevjerje i osvetoljubivost. Osvetoljubivost je pagansko i to traje hiljadama godina. Prije islama, hiljadama godina, postojale su civilizacije i kulture o kojima malo znamo. A gdje je prahistorija? Da li je Atlantida postojala i nestala?

Čovjek je najveći neprijatelj samome sebi! Želi previše! Nema mjere ni granice. Živi u zatvoru vlastitoga ega koji ga na kraju proguta. Uglavnom, na samrti, sa posljednjim hropcem dolazi do pameti! Avaj!

Živimo u vremenu sveopće krize! Šta je kriza? Riječ je grčkog porijekla i ima višestruko značenje: stanje nestabilnosti, preokret nabolje ili nagore, obrt u nekoj bolesti; a filozofi dodaju – kriza kao šansa. Možemo reći da su čovjek i čovječanstvo uvijek u krizi.

Slobodna volja je najteže vjersko, filozofsko i psihološko pitanje i tumačenje. Kroz stoljeća su razbijali glavu da je objasne. “Onako kako odrasli gledaju na djecu, tako Bog gleda na ljude” – kaže Heraklit. Zatim dodaje: “Kada umremo, čeka nas nešto ćemu se nismo nadali, niti slutili”. Naše predstave o smrti su dosta različite, ovisno da li o njima govore muslimani, kršćani, Jevreji ili budisti.

Moralni ateisti su skriveni teisti. Ima morala bez religije, ali nema religije bez morala. Uvijek se treba vraćati na univerzalnu etiku. Šta je univerzalna etika? ‘Ne čini drugome ono ste ne želiš da se tebi ucini.’ Univerzalna etika počinje još od “ Egipatske knjige mrtvih”, pa onda ide do Lao Tzea, Bude, Isa a.s. ( Isusa) i Muhammeda a.s. Dakle, hiljadama godina stoji to zlatno pravilo, koje je suština života.

Sve zavisi od stupnja našeg dostignutog sazrijevanja. Radimo na sebi, pa koliko god možemo, da se malo popravimo, da budemo bolji ljudi. Opet se moramo vratiti na ono početno pitanje: ‘Da li se čovjek uopće mijenja?’ Da li se narodi mijenjaju? Da li će Bošnjaci, Srbi i Hrvati u idućih 100 godina biti isti, bolji ili gori? Da li su sada isti kao i prije 100 godina? Zato, živimo u pitanjima. Kad dočekaš starost, saznaš da mnoge stvari ne znaš.

Nikad se neće dokazati da ima Boga niti da nema Boga! Ovo nije pitanje egzaktnih nauka, već vjerovanja. Da li postoji reinkarnacija? To pitanje je stiglo do Jevreja i njihovog svetog nauka i tu stalo. Ovo vjerovanje je blisko hindusima i budistima! Da li zgriješi slijepac ili njegovi roditelji pa se rodi slijep? Ili ovim primjerom Bog dragi pokazuje svoje znakove i moć.

Kur’an treba čitati na tri nivoa: bukvalno, alegorijski i pneumatski. Uz vjeru nam je potreban razum i um. Dragi Bog nam je dao i jedno i drugo. Svi evropski jezici razlikuju um i razum. To nije isto. Nismo dovoljno razumni, a gdje je um? Ponekad kažemo za nekoga da je uman čovjek. Tek od uma počinje prava metafizika, počinje pravo interesiranje za religijska pitanja. Uz um je potrebna i dobrota, ali moramo dobro paziti da se razvijaju paralelno, jer um može preći u zlo a dobrota u glupost.

Povijest ne pamti više razvedenih brakova i gore odnose između muskarca i žene! Kako su nebeska birokracija: hodže, popovi, rabini, monasi i ostali, hiljadama godina tumačili Sveto Slovo i uvjeravali da ženi nije potrebna ni osnovna škola. Ljudi dragi, kako je moguće to? Kada prve kur’anske riječi počinju: “Uči, čitaj, u ime Gospodara tvog….” Donedavno su po selima naši ljudi zabranjivali ženskoj djeci da idu u školu pod izgovorom: “Šta će ti škola, ionako ćeš sa 16 godina udati se i otići iz kuće. Što da te školujem za drugog”. Kakva nepravda i glupost prema ženskom djetetu! To se zove pokornost. Pokorni smo iz straha, a poslušni iz ljubavi. To nisu sinonimi. Ne smijemo brkati ova dva pojma jer nisu isti. Najveći neprijatelj emancipaciji žene je žena!

Živimo u vremenu krize: krize vjere u Boga, krize duha, krize morala, krize dobrote. Dakle, vjera u Boga i vjera u čovjeka je oslabila! Zatim, vjera u napredak, vjera u nauku. Krajem 19. stoljeća nauka je bila u silnom zamahu i mnogi su vjerovali da će nauka riješiti sve probleme ovoga svijeta. Onda dolaze Prvi i Drugi svjetski rat koji su odnijeli na milione ljudskih života, opustosili ljudsku civilizaciju i stvorili milijardu ubogih, nesretnih i sirimašnih ljudi.

Da li je čovjek u osnovi dobro ili zlo biće? Odgovori su različiti. Zan Zak Ruso veli da je čovjek u osnovi dobro biće, ali ga je civilizacija iskvarila. Dok antropolozi tvrde da se svako dijete rađa sa klicom i dobra i zla, neko sa dobrom a neko sa hrđavom genetikom. Ljudima se dešavaju strašne stvari u životu, ali ih neka dobra genetika izvuče. Naravno i lični trud.

Ljudi boluju od raznih bolesti. Neki, primjerice, peru ruke po 50 puta na dan. Šta peru? Peru neku unutarnju prljavštinu u sebi. Doktori i psihoterapeuti moraju sa pacijentom ‘otkopati’ sve slojeve ličnosti i pronaći koju to prljavštinu peru po cijeli dan. Dakle, radi se o bolesnim osobama. Ako malo uprostimo, onda vidimo da se tu radi o seksualnosti ili agresiji.

Već sa 12 mjeseci, beba počinje da prebire ručicama po svome tijelu i kad stigne do međunožja, tu zastane, nešto napipa i počne da se igra. Roditelji, posebice majke, svjedoci su toga. Ne smijemo se zgrazavati idijete kažnjavati, ako primijetimo infantilnu onaniju djeteta. To nam govori da roditelji nisu riješili sopstveni seksualni problem u braku. Trebamo se ponašati kao da ništa nismo vidjeli i dijete će s vremenom samo prestati. Ako nešto uporno negiras, tvrdis ili nameces, kod djeteta se javlja otpor. Naprimjer, dijete u drugoj godini života govori: ne, ne, ne – nemoj ti kao roditelj da mu oponiraš i govoriš: da, da, da. Nemoj! Biće cijelog života buntovnik. Pusti ga, jer je to dobra faza osamostaljenja. Već sa 2 godine života dijete ima potrebu da se osamostali, ili individualizira.

Borba dobra i zla je kosmička borba. Ne može nam to umaci, nikako.Bog je znao da će Adem i Hava iliti Adam i Eva zgriješiti, pa je ipak dopustio grijeh. To su ta opasna pitanja. Zato ljudi vele: ‘Pusti, kako vjerujem, vjerujem’. E pa, kad vjeruješ, živi moralno! Moral i etika nije isto. Treba biti moralan i etičan.

Savremeni čovjek je neprekidno u pitanjima. Ako smo vjernici onda ne možemo nikako sumnjati. Nema krize Vjere, ima samo krize pojedinca. Božija Riječ i Muhammedovo tumačenje Vjere, stalno moraju biti u nama kao opomena. Islam traje više od 15 vjekova i to je čudo. Kao i Isa a.s.i Muhammed a.s. je bio okružen ženama. Možda je i to jedan od razloga što su žene više od muškaraca privržene vjeri.

Seksualnost je bitan faktor u životu čovjeka. Ali je vraski komplikovan i dandanas. Seksualnost je danas jako banalizirana i uprostena. Odnos muškarca i žene je uvijek bio komplikovan.Valjda je Bog dao muškarca i ženu da se dopunjuju a ne da žena bude uplašeno pokorna. Ta pokornost žene je predugo trajala. I feministkinje treba da paze. I tu postoje neke granice. Nema viđe patrijarhata!

I da zaključimo: Nikada ne možemo biti zadovoljni sobom, uvijek možemo i više i bolje. Moramo znati kakvi smo, da bismo postali ono što treba da postanemo. Da budemo ukras ovoga svijeta. Da ga čistimo a ne uneređujemo. Pustimo život da teče! Radujmo se svakom novom danu i budimo radost jedni drugima! Zaplesimo sa životom i ne opirimo mu se.
Čovječe, budi čovjek!Ostali prilozi:
» PET SAVJETA ZA DOBRODOŠLICU KRISTIJANU ŠMITU
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 01. August 2021 18:42
» ŠTA ZNAČI ZAKON O ZABRANI PORICANJA GENOCIDA U BIH
Hamza Karčić | 30. July 2021 13:02
» AMBASADOR RUSKE FEDERACIJE IGOR KALABUHOV OPET JE U ANTIBOSNSKOM POKRETU
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 29. July 2021 20:49
» ”KVALITETNA OPTUŽNICA“ PROTIV MENE
Murat Tahirović | 29. July 2021 19:08
» ZA SVE NEGATORE GENOCIDA!
Elmedina Muftić | 24. July 2021 23:07
» SLUČAJ LEPOSAVIĆ – PRAVDA JE SPORA ILI DOSTIŽNA
Nebojša Mrvaljević | 24. July 2021 22:19
» ZALOŽIMO SE ZA DOMOVINU JEDNAKIH LJUDI
Dr. Husein ef. Kavazović, reisu-l-ulema | 20. July 2021 07:20
» TREBA LI KOSOVO DA PRIZNA SRBIJU?
Čedomir Petrović | 20. July 2021 04:50
» UDRUŽENI PRIVREDNI KRIMINALNI PODUHVAT
Mr. Milan Jovičić | 15. July 2021 13:55
» VELIKOSRPSKE DVORSKE LUDE
Avdo Metjahić | 13. July 2021 18:47
» I KAMEN BI ZAPLAK’O
Aziz Hurem | 13. July 2021 16:32
» BRATSKO PISMO BOŠNJACIMA I BOŠNJAKINAMA MA GDJE BILI
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 11. July 2021 12:42
» BOJKOT ZA NEGATORE GENOCIDA
Eset Muračević | 11. July 2021 12:33
» UZ SREBRENIČKI 11. JULI: NIKAD VIŠE GENOCID!!!
Šukrija Meholjić | 10. July 2021 17:32
» GENOCID U SREBRENICI SLIKA JE SVIJETA NA KRAJU DVADESETOG STOLJEĆA
Dr. Husein ef. Kavazović, reisu-l-ulema | 09. July 2021 17:44
Ostali prilozi istog autora:
» BOLESTI I LIJEČENJA
18. January 2019 13:37
» STRPLJENJE I NESTRPLJENJE
18. December 2018 18:01
» SRBIJA JE PIROMAN BALKANA
03. July 2018 18:40
» PREĆI PREKO SITNICA
22. April 2018 13:02
» ČAŠA BESMRTNOSTI
21. June 2017 20:37
» METI ISPRED SVOGA PRAGA
23. April 2017 15:08
» SKLAPANJE BRAKA
19. March 2017 00:37
» LJUBOMORA
16. February 2017 15:40
» OKRUTNA TVRDOGLAVOST
26. January 2017 15:14
» BOG I ĐAVO U KNJIŽEVNOSTI
03. January 2017 21:23
» SREĆA JE U TRPLJENJU
11. December 2016 00:49
» MORALNO PROPADANJE
24. April 2016 13:26
» DJECA I SEKSUALNO OBRAZOVANJE
25. December 2015 17:53
» UPOZNAJ SEBE DA BI UPOZNAO BOGA
11. December 2015 16:00
» ISLAM I EKOLOGIJA
25. October 2015 22:01
» ESEJ O JEZIKU BOSANSKOME
25. August 2015 18:24
» ŽIVOT U EKSTAZI
29. March 2015 14:28