Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Islamske teme

Reisu-l-ulema održao hutbu u Ratnoj džamiji na Igmanu: „Dovi za Domovinu“
NEKA ZA SVE NAS SLOBODA I DOSTOJANSTVO BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG INSANA BUDE SVETA DUŽNOST
Autor: Dr. Husein ef. Kavazović, reisu-l-ulema
Objavljeno: 03. August 2018. 13:08:22

DR. HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ, REISUL-L-ULEMA: Danas se sjećamo činjenice, tako katarzične u ovome vremenu, da nije bilo lahko zaustaviti zlo koje je kidisalo na naše živote i na naše dostojanstvo. Sjetimo se da su udarili na čast naših majki i sestara, da su ubijali našu djecu, žene i starce, da su rušili naše gradove, palili biblioteke, bombardovali muzeje i pozorišta. Na ovome mjestu smo osjetili i strah i glad i žeđ u jednom danu.
Ovo je mjesto naše velike kušnje, ali i mjesto s kojega se uzdigao duh naše slobode, iskovan u viteštvu i hrabrosti naših sinova i kćeri.


Danas je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović održao hutbu u Ratnoj džamiji na Igmanu. Današnja hutba dio je svečanosti „Dovi za Domovinu“ koja se održava 02. i 03. augusta u sklopu manifestacije „Odbrana BiH - Igman 2018“. Hutbu reisu-l-uleme Kavazovića prenosimo u cijelosti.

Nije bilo lahko zaustaviti zlo koje je kidisalo
na naše živote i na naše dostojanstvo

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka naših i ružnih djela naših.

Onoga koga Allah na pravi put uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi – niko na pravi put ne može uputiti.

Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi sudnji čas.
Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se – Njemu i Njegovom poslaniku – ne pokorava, u velikoj je zabludi.

Draga braćo i sestre.

Svakog prvog petka u augustu okupimo se ovdje na Igmanu i na džuma-namazu prizivamo u sjećanje naše sinove i naše kćeri, koji su branili živote i slobodu našeg naroda i naše domovine Bosne i Hercegovine.
Na njih smo ponosni i naša srca su velika kada se sjetimo tih junačkih dana.
Ovdje smo da pouku uzmemo o tome kolika je cijena života i slobode i koliko malo treba da sve to izgubimo, ako se prepustimo zaboravu i uživanju. A teško se odupiremo zabludama i izazovima prolaznog života! Kao da njegovu krhkost nismo gledali svojim očima! Kao da nas se ne dotiču Allahove riječi, koje tako opominjujuće zvuče:

Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.Danas se sjećamo činjenice, tako katarzične u ovome vremenu, da nije bilo lahko zaustaviti zlo koje je kidisalo na naše živote i na naše dostojanstvo. Sjetimo se da su udarili na čast naših majki i sestara, da su ubijali našu djecu, žene i starce, da su rušili naše gradove, palili biblioteke, bombardovali muzeje i pozorišta. Na ovome mjestu smo osjetili i strah i glad i žeđ u jednom danu.

Ovo je mjesto naše velike kušnje, ali i mjesto s kojega se uzdigao duh naše slobode, iskovan u viteštvu i hrabrosti naših sinova i kćeri. Na ovom mjestu smo osjetili jeku Allahove riječi:

Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: „Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti.“Ovdje smo da još jednom obnovimo zavjet da ćemo se za mir zalagati i domovinu braniti i onim najsvetijim i najvrednijim što imamo. Ovdje, na ovom mjestu, gdje je ljubav pobijedila smrt i udahnula novi život, došli smo da osmotrimo je li zlo danas daleko ili je blizu nas.
A „dobro i zlo nisu isto,“ uči nas Kur'an. Zlo mogu pobijediti samo oni koji se nađu na putu dobra. Zbog toga nas Kur'an obavezuje da na zlo uzvratimo snažnom i čvrstom dobrotom. Ona će ugasiti vatru zla i neprijateljstva. Nju ćemo pokrenuti svojom rukom, jezikom ili srcem, kako nas je savjetovao Muhammed, a.s.

MJESTO VELIKE KUŠNJE: Danas se sjećamo činjenice, tako katarzične u ovome vremenu, da nije bilo lahko zaustaviti zlo koje je kidisalo na naše živote i na naše dostojanstvo. Sjetimo se da su udarili na čast naših majki i sestara, da su ubijali našu djecu, žene i starce, da su rušili naše gradove, palili biblioteke, bombardovali muzeje i pozorišta. Na ovome mjestu smo osjetili i strah i glad i žeđ u jednom danu. Ovo je mjesto naše velike kušnje, ali i mjesto s kojega se uzdigao duh naše slobode, iskovan u viteštvu i hrabrosti naših sinova i kćeri.
LJUBAV JE POBJEDILA SMRT: Ovdje smo da još jednom obnovimo zavjet da ćemo se za mir zalagati i domovinu braniti i onim najsvetijim i najvrednijim što imamo. Ovdje, na ovom mjestu, gdje je ljubav pobijedila smrt i udahnula novi život, došli smo da osmotrimo je li zlo danas daleko ili je blizu nas.
A „dobro i zlo nisu isto,“ uči nas Kur'an.
BJEŽALI SMO OD HRIŠĆANSTVA KOJE SU NAM NATURALI MAČEM I OGNJEM: Ovih dana ponovo slušamo teške uvrede, ali i šutnju što ih podupire.
Ako ne možemo dozvati druge da osude govor mržnje nemamo pravo to ne primijetiti. Mi i naši preci nikada nismo bježali od Isusa. Naprotiv, o tome govore i naše noći „isaije“, posvećene Isau, a.s., u našoj muslimanskoj tradiciji. Ono od čega smo bježali jeste hrišćanstvo kakvo su nam naturali mačem i ognjem, a o čemu iznova slušamo ovih dana.
SLOBODAN NAROD: Sloboda je vrijednost koju čovjek stiče i duhovnom i fizičkom borbom. Ona se nikada i nikome ne poklanja, pa tako ni narodima. Nju nam neće niko na lijepe oči dati. Slobodan je onaj narod koji je spreman braniti svoje vrijednosti, dostojanstvo i suvereno pravo da odlučuje o sebi i svom prostoru i u teškim prilikama.
BORBA BRAĆE I SESTARA ZA IGMAN: Mir koji imamo blagodat je koja nam je data u emanet. Tu blagodat moramo čuvati! Borba za Igman koju su vodili naša braća i sestre bila je borba za slobodan i otvoren grad, za slobodnu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Nemojmo to nikada smetnuti s uma! Oni koji su za nju položili svoje živote željeli su da budemo dio slobodnog svjeta. Oni su dali najviše. Na nama je da njihovu žrtvu ne ukaljamo i ne izdamo.
Ovih dana ponovo slušamo teške uvrede, ali i šutnju što ih podupire

Mir na zemlji i spasenje duše je žuđeni cilj našeg naroda i naše zajednice. Štaviše, vjerujemo da nema ljudskog spasenja bez mira među ljudima. Bog poziva u kuću mira riječima koje nas dozivaju i obavezuju:
Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće. One koji čine dobra djela čeka nagrada i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati… A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onome što su počinili; nih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi, lica će im biti tamna, kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći. (Junus, 25-27)
Braćo i sestre.
„Ljubi svog bližnjeg, kao samog sebe,“ govorio je Isa, a.s.
„Niko od vas neće vjerovati dok ne bude želio svom bratu ono što želi i samom sebi,“ govorio je Muhammed, a.s.
U tim riječima su visoki etički zahtjevi, postavljeni kao mjerilo dobrote među ljudima. Primjer je to i ogledalo svake vjerničke duše.
Ali, mi kao da teško nalazimo puta i načina da ih uzdignemo na pijedestal neupitne društvene vrijednosti i mjerila ponašanja. Mnogo puta smo propustili priliku da spriječimo da se tako plemeniti etički zahtjevi srozaju u nama na najgori način.
Ovih dana ponovo slušamo teške uvrede, ali i šutnju što ih podupire.
Ako ne možemo dozvati druge da osude govor mržnje nemamo pravo to ne primijetiti. Mi i naši preci nikada nismo bježali od Isusa. Naprotiv, o tome govore i naše noći „isaije“, posvećene Isau, a.s., u našoj muslimanskoj tradiciji. Ono od čega smo bježali jeste hrišćanstvo kakvo su nam naturali mačem i ognjem, a o čemu iznova slušamo ovih dana. Humanost i dijalog su prokušane vrijednosti na kojima počiva kultura bosanskohercegovačkih muslimana. Nismo od njih odustajali ni u najtežim trenucima našeg življenja.

Slobodan je onaj narod koji je spreman
braniti svoje vrijednosti

Sloboda, dostojanstvo i život u miru, također, zahtijevaju stalnu žrtvu i bdijenje na njihovim kulama i granicama. Allah nas upozorava na to da mir, dostojanstvo i sloboda nisu vrijednosti koje se lahko ostvaruju, ali njihov gubitak ima nesagledive posljedice po duh i biće zajednice. Sloboda je vrijednost koju čovjek stiče i duhovnom i fizičkom borbom. Ona se nikada i nikome ne poklanja, pa tako ni narodima. Nju nam neće niko na lijepe oči dati. Slobodan je onaj narod koji je spreman braniti svoje vrijednosti, dostojanstvo i suvereno pravo da odlučuje o sebi i svom prostoru i u teškim prilikama.
Jak i zdrav narod ima snage da se suoči i sa svojim strahovima, da se prene i uspravi, ali i da odbaci mitove o svojoj superiornosti, pravednosti i nebeskom poslanju.
Bošnjaci-muslimani ne smiju pasti u zamku da od svoje nacionalnosti prave idole i kumire, kojima će se klanjati, kao što to drugi čine. Svemu bismo morali dati mjeru, zalagati se za one vrijednosti koje će svim ljudima biti bliske i s kojima svi treba da živimo u miru i dostojanstveno.
Braćo i sestre.
Živjeti u miru i slobodno znači biti svjestan našeg puta i vrijednosti na kojima počivaju naš duh i naše biće. Dužni smo sve ljude, bez razlike, gledati s razumijevanjem, dobročinstvom i milošću. Naša vjera nam zapovijeda da u našem dobročinstvu polazimo od onih koji su nam najbliži, jer je naša odgovornost spram njih najveća. Stajati uz ljude u teškoćama i zauzimati se za njih kada im se nanosi nepravda naša je obaveza. Držimo se sljedećih kur-anskih postulata:
Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je bliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što radite. (El-Maida, 8)

Borba za Igman koju su vodili naša braća i sestre bila je borba za slobodan i otvoren grad,
za slobodnu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu

A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližim i komšijama daljim, i drugovima i putnicima, i onima koji su kod vas. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu. (En-Nisa, 36)Mir koji imamo blagodat je koja nam je data u emanet. Tu blagodat moramo čuvati! Borba za Igman koju su vodili naša braća i sestre bila je borba za slobodan i otvoren grad, za slobodnu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Nemojmo to nikada smetnuti s uma! Oni koji su za nju položili svoje živote željeli su da budemo dio slobodnog svjeta. Oni su dali najviše. Na nama je da njihovu žrtvu ne ukaljamo i ne izdamo. Neka za sve nas sloboda i dostojanstvo bosanskohercegovačkog insana bude sveta dužnost kojoj ćemo se odazivati. Djelujmo na tom putu bez kompromisa i ne obazirimo se na provokacije onih koji nisu dostojni naše pažnje. Odluka koja je ovdje donesena od ranije nas sve obavezuje. Nazad se ne može i ne smije.
Kur-an nas ohrabruje:
I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide, a Allah ne voli nasilnike. (Ali Imran, 139,140)

Gospodaru naš, uputi nas zajedno s onima koje si uputio!
Sačuvaj nas od nevolje među onima koje si sačuvao!
Približi nas zajedno s onima koje si Sebi približio!
Blagoslovi nam ono što si nam dao, a spasi nas od zle sudbine.
Zaista Ti sve određuješ i Tvojoj se odredbi niko ne može suprotstaviti.
Neće biti ponižen ko je u Tvojoj blizini, niti će biti uzdignut onaj ko se od Tebe udaljio.
Slavljen si i Uzvišen, Gospodaru naš.
Od Tebe oprost tražimo i Tebi se našim kajanjem vraćamo.
Amin!Ostali prilozi:
» MOLIMO TE, BOŽE, DA NAM SE VIŠE NIKAD NE PONOVI GENOCID!
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 14. September 2021 16:03
» AHMED ALILI NOVI HAFIZ KUR'ANA ČASNOG
Preporod | 31. August 2021 16:17
» 550 GODINA STARE DŽAMIJE U PLAVU
B.net | 17. August 2021 18:16
» VELIČANSTVENA NOĆ KUR'ANA U DONJEM KAMENGRADU
Bošnjaci.Net | 30. July 2021 15:43
» U HRUSTOVU ODRŽANO VEČE „U VJERI ČVRŠĆI“
Bošnjaci.Net | 28. July 2021 21:12
» VAŽNOST AREFATA I KURBAN-BAJRAMSKA ČESTITKA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 19. July 2021 14:40
» POSTOJE LI U DŽENNETU I MUŠKE HURIJE?
B.net | 15. June 2021 18:20
Ostali prilozi istog autora: