Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Teme
APEL MAJKI SREBRENICE I ŽEPE, ŽRTAVA I SVJEDOKA GENOCIDA DA SE ZAUSTAVI RATNOHUŠKAČKA POLITIKA MILORADA DODIKA
Procitaj komentar
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 26. November 2021. 15:11:37


Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret Majke enklava Srebrenice i Žepe, uputili su pismo šefovoma država članica Vijeća sigurnost UN-a, generalnom sekretaru UN, Generalnom sekretaru NATO i najvišim organima i pojedincima EU

Do sada smo dva puta apelirali i pozivali Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH i predsjednika SNDS- a i Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine RS, da se zaustave u stvaranju uslova za izazivanja konflikta u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik ne samo da se nije zaustavio, nego je trenutno odluku za izazivanje konflikta prebacio na Narodnu skupštinu Republike srpske. Iako smo u augustu i oktobru 2021. godine u saradnji sa UN-om uputili dva Izvještaja specijalnoj savjetnici generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida, Alice Nderitu, kao i Karimu Khanu, tužiocu Međunarodnog krivičnog suda (ICC) zbog ugrožavanju mira u BiH i regionu i kršenja UN Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, smatramo da se Milorad Dodik neće zaustaviti, te s toga upućujemo ovo pismo šefovima država članica VS UN-a, generalnom sekretaru UN, Generalnom sekretaru NATO i najvišim organima i pojedincima EU. Tražimo od Vas da ispoštujete UN i međunarodne konvencije o ljudskim pravima i slobodama, presude dva UN suda - ICJ i ICTY/MICT za čije osnivanje su glasale sve članice VS UN, a posebno razloge i ciljeve navedenih sudova, zbog kojih ste jednoglasno odlučili i da se formira ICTY - Međunaorni sud za bivšu Jugoslaviju. Zadatak suda je izmedju ostalog bio i ostao prevencija i uspostavljanje mira u bivšoj Jugoslaviji. Naslijeđe i presude navedenih sudova nas sve obavezuju. Mi žrtve genocida nikada nismo posezali za osvetom i revanšizmom, pružali smo i pružamo podršku ICTY/MICT našim svjedočenjem i saradnjom, ali poštivanjem naslijeđa ovih sudova ispunjavamo vaše zacrtane ciljeve. Zbog toga od i vas tražimo da i vi ispoštujete vaše odluke i naslijeđa dva UN suda i zaustavite Milorada Dodika i Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Rs. Iskustvo rata i zločina je zapisano u međunarodnim presudama i sve nas obavezuje, kao što obavezuje i Milorada Dodika i Nedeljka Čubrilovića koji su pred Narodnu skupštinu Rs postavili izazov ili rat ili ništa.

U prilogu Vam šaljemo dijelove presuda ICTY/MICT koje jasno govore kako su Radovan Karadžić, vođa bosanskih Srba i Momčilo Krajišnik, predsjednik Skupštine, presuđeni ratni zločinci, iskoristili skupštinu da pokrenu UZP (udruženi zlofinački poduhvat) zbog čega su i presuđeni pred ICTY/MICT, o čemu smo obavijestili i Milorada Dodika, Nedeljka Čubrilovića i njihove sljedbenike (dijelovi presuda u prilogu).

Uloga Slobodana Miloševića, predsjednika Srbije, krajem devedesetih je bila ključna, a ključna je uloga i sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Tražimo da spriječite konflikt i mogući zločin, jer upravo presude i vaša aktivnost devedestih godina prošlog vijeka da uspostavite ICTY i podržite njegov rad skoro 30 godina, je dokaz da je Pravda spora i dostižna i nada da se rat i zločin više nikada ne ponovi. Zar će te dozvoliti da se ponovo desi konflikt i zločin i da opet međuanordni sudovi rade sljedećih 30 godina. To nije interes nikoga, osim onih koji su sljedbenici ratnih zločinaca i politika koje su presuđeni pred dva suda ICJ i ICTY. Posebno očekujemo podršku predsjednika Ruske Federacije, države koja je od početka podržala osnivanje ICTY/MICT i njegov rad, posebno zbog toga što se Milorad Dodik poziva na podršku predsjednika Ruske Fedreacije u izazivanju konflikta i prijeti s ruskom podrškom. Još uvijek nećemo i ne želimo da vjerujmo da bi predsjednik Ruske Federacije podržao bilo kakav zločin, posebno onih koji slijede politike presuđenih ratnih zločinaca.

Za kraj, ovaj zaključak ICTY/MICT koji možda najbolje opisuje trenutnu situaciju u BiH samo su sada učesnici Dodik, Čubrilović.

,,Based on the foregoing, the Trial Chamber finds that on 12 May 1992, after Karadžić presented six strategic objectives to the Bosnian-Serb Assembly, the assembly adopted the objectives, which most prominently included the demarcation of a Serb state, territorially separate from any Croat and Muslim state. This demarcation involved the separation of people along ethnic lines.
Furthermore, at the assembly session, Mladić and others clarified their understanding of the objectives. It was emphasized that the objectives should be achieved by ‘whatever means’, should be made to sound appealing when referenced in public, and that the Bosnian Serbs’ approach should be guarded as their deepest secret and that Bosnian Serbs need to know how to read between lines. The Trial Chamber further finds that prior to the session, on 7 May 1992, Mladid and Krajišnik had a meeting regarding the strategic objectives. ..(judgement Mladic)----


Na osnovu gore navedenog, Pretresno vijeće konstatuje da je 12. maja 1992., nakon što je Karadžić predstavio šest strateških ciljeva Skupštini bosanskih Srba, Skupština usvojila te ciljeve, među kojima je najistaknutije mjesto imalo razgranifenje srpske države, teritorijalno odvojene od svake hrvatske i muslimanske države. To razgraničenje uključivalo je razdvajanje naroda na nacionalnoj osnovi. Pored toga, na sjednici Skupštine su Mladić i ostali pojasnili kako oni shvataju te ciljeve. Naglašeno je da se ciljevi trebaju postići "svim sredstvima", da ih treba prikazati tako da zvuče privlačno kada se o njima bude javno govorilo, da pristup bosanskih Srba treba čuvati kao najvedu tajnu i da bosanski Srbi trebaju da znaju čitati između redova. Pretresno vijeće dalje konstatuje da su prije te sjednice, 7. maja 1992., Mladić i Krajišnik imali sastanak u vezi sa strateškim ciljevima

PRILOG:
1. Mr Krajišnik’s role in the commission of the crimes was crucial. His positions within the Bosnian-Serb leadership gave him the authority to facilitate the military, police, and paramilitary groups to implement the objective of the joint criminal enterprise. Mr Krajišnik had a duty to tend to the well-being of the entire population as well as a duty to uphold law and order. The population residing in the territory of the Bosnian-Serb Republic, was entitled to expect that a person of Mr Krajišnik’s authority would work to prevent or punish crimes instead of taking part in their commission.

The Chamber found that "Mr Krajišnik gave the go-ahead for the expulsion programme to commence during a session of the Bosnian-Serb Assembly when he called for "implementing what we have agreed upon, the ethnic division on the ground"". (Krajisnik judgement)


-Uloga g. Krajišnika u pofinjenju zlofina bila je kljufna. Položaji koje je zauzimao u rukovodstvu bosanskih Srba davali su mu ovlasti da olakša vojnim, policijskim i paravojnim grupama provoñenje cilja udruženog zlofinafkog poduhvata.Stanovništvo koje je živjelo na teritoriji republike bosanskih Srba
imalo je pravo da ofekuje da de osoba sa ovlastima Krajišnika raditi na sprefavanju ili kažnjavanju zlofina umjesto da ufestvuje u njihovom pofinjenju.
Krajišnik dao je “zeleno svjetlo “za pofetak programa protjerivanja tokom sjednice Skupštine bosanskih Srba “Sprovest demo ono što smo dogovorili, etnifku podjelu na terenu" (Presuda Momčilo Krajišnik).

2. The transcripts of sessions brought to the attention of the Chamber showed that never once, during the indictment period, did he chastise deputies for insults to other national groups. On occasions, he engaged in this type of language himself. Krajišnik’s authority as President of the Bosnian-Serb Assembly made it easy for him to propagate views on ethnic separation. (KRAJISNIK)


Transkripti sjednica predočeni Vijeću pokazuju da u periodu na koji se odnosi Optužnica on niti jednom nije opomenuo poslanike radi uvreda izreeenih na račun drugih nacionalnih grupa. Povremeno se i sam sluţio takvim izrazima. Zahvaljujući ovlaštenjima koja je kao predsjednik Skupštine bosanskih Srba imao, Krajišniku je bilo lako da promoviše stavove o etničkom razdvajanju. (Krajišnik presuda)

3. Based on the foregoing, the Trial Chamber finds that on 12 May 1992, after Karadžić presented six strategic objectives to the Bosnian-Serb Assembly, the assembly adopted the objectives, which most prominently included the demarcation of a Serb state, territorially separate from any Croat and Muslim state. This demarcation involved the separation of people along ethnic lines. Furthermore, at the assembly session, Mladić and others clarified their understanding of the objectives. It was emphasized that the objectives should be achieved by ‘whatever means’, should be made to sound appealing when referenced in public, and that the Bosnian Serbs’ approach should be guarded as their deepest secret and that Bosnian Serbs need to know how to read between lines. The Trial Chamber further finds that prior to the session, on 7 May 1992, Mladić and Krajišnik had a meeting regarding the strategic objectives. ..(Mladić)


Na osnovu gore navedenog, Pretresno vijeće konstatuje da je 12. maja 1992., nakon što je Karadžić predstavio šest strateških ciljeva Skupštini bosanskih Srba, Skupština usvojila te ciljeve, među kojima je najistaknutije mjesto imalo razgraničenje srpske države, teritorijalno odvojene od svake hrvatske i muslimanske države. To razgraničenje uključivalo je razdvajanje naroda na nacionalnoj osnovi. Pored
toga, na sjednici Skupštine su Mladić i ostali pojasnili kako oni shvataju te ciljeve. Naglašeno je da se ciljevi trebaju postidi "svim sredstvima", da ih treba prikazati tako da zvuče privlačno kada se o njima bude javno govorilo, da pristup bosanskih Srba treba čuvati kao najveću tajnu i da bosanski Srbi trebaju da znaju litati između redova. Pretresno vijeće dalje konstatuje da su prije te sjednice, 7. maja 1992., Mladić i Krajišnik imali sastanak u vezi sa strateškim ciljevima.
(MLADIC)


4. The Chamber finds, that the creation of parallel Bosnian Serb political and governmental structures, the campaign of forcible take-over of municipalities, and the expulsion of non-Serbs, were carefully co- ordinated, directed, and ultimately intended by the Accused and the Bosnian Serb leadership. In order to further these objectives, precise directions in the form of the Variant A/B Instructions and the Strategic Goals, were promulgated and promoted by the Accused and the Bosnian Serb leadership. The Chamber weighed the evidence received on the acts and conduct of the Accused and other alleged members of the Overarching JCE in light of the systematic and organised manner in which crimes were committed in each of the Municipalities. On this basis the Chamber finds that between October 1991 and November 1995 there existed a common plan to permanently remove Bosnian Muslims and Bosnian Croats from Bosnian Serb-claimed territory through the commission of crimes. The Accused, Momčilo Krajišnik, Nikola Koljević, Biljana Plavšić, Ratko Mladić, Mićo Stanišić, Momčilo Mandić, Željko Ražnatović (Arkan), and Vojislav Šešelj formed a plurality of persons who acted pursuant to this common plan and shared the intent for the crimes which formed part of the plan. (Karadžić)

Pretresno vijeće konstatuje da su stvaranje paralelnih političkih i državnih struktura bosanskih Srba, kampanja nasilnog preuzimanja opština i protjerivanje nesrba bili pažljivo koordinisani, da su optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba njima upravljali i da su predstavljali njihovu konačnu namjeru. Da bi se ostvarili ti ciljevi, optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba objavili su i promovisali precizna uputstva u obliku Instrukcija za Varijantu A/B i Strateških ciljeva. Vijeće je ocijenilo dokaze izvedene u vezi sa djelima i ponašanjem optuženog i drugih navodnih pripadnika sveobuhvatnog UZP-a u svjetlu sistematskog i organizovanog načina na koji su zločini počinjeni u svakoj od opština. Na toj osnovi Vijeće konstatuje da je između oktobra 1991. i novembra 1995. postojao zajednički plan da se činjenjem zločina bosanski Muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone sa teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo. Optuženi, kao i Momčilo Krajišnik, Nikola Koljević, Biljana Plavšić, Ratko Mladić, Mido Stanišić, Momčilo Mandić, Željko Ražnatović (Arkan) i Vojislav Šešelj bili su među onim osobama koje su djelovale na osnovu tog zajedničkog plana i dijelile namjeru za zločine koji sačinjavali dio plana.

Brđanin
5. In early 1992, while international negotiations to resolve the question of the status of BiH were ongoing, the Bosnian Serb leadership enforced its plan to separate the territories claimed by them from the existing structures of the SRBH and to create a separate Bosnian Serb State. On 9 January 1992, the SerBiH Assembly proclaimed the SerBiH, which on 12 August 1992 was renamed Republika Srpska (“RS”). 132 It was composed of so-called Serbian autonomous regions and districts, which included the ARK.13


Početkom 1992., dok su trajali međunarodni pregovori kojima se pokušavalo riješiti pitanje statusa BiH, rukovodstvo bosanskih Srba provelo je svoj plan da teritorije koje su smatrali svojima odvoje o postojećih struktura SRBiH i stvore zasebnu državu bosanskih Srba. Skupština Srpske Republike BiH
proglasila je 9. januara 1992. Srpsku Republiku BiH, koja de 12. avgusta 1992. biti preimenovana u Republiku Srpsku (dalje u tekstu: RS),132 Ona se sastojala od tzv. srpskih autonomnih regija i oblasti, među kojima je bila i Autonomna Regija Krajina.133

6. At the same time, an international arms embargo was in force with respect to BiH.195 This embargo affected the Bosnian Muslims the most, as the Bosnian Croats managed to illegally procure weapons through neighbouring countries and the Bosnian Serbs had access to JNA and later VRS weaponry.196 Considering Bosnian Serb military superiority, it is not surprising that, once the armed conflict had broken out, the Bosnian Serb forces achieved a quick military victory.


Istovremeno je u odnosu na BiH na snazi bio međunarodni embargo na oružje.195 Taj embargo najviše je posljedica imao po bosanske Muslimane bududi da su bosanski Hrvati uspijevali putem susjednih zemalja dodi do oružja na crnom tržištu, a bosanski Srbi su imali pristup naoružanju JNA i kasnije VRS-
a.196 S obzirom na vojnu superiornost bosanskih Srba ne začuđuje da su snage bosanskih Srba, kada je izbio oružani sukob, postigle brzu vojnu pobjedu.

7. The Trial Chamber thus concludes that the armed conflict that took place in the ARK throughout the entire period of the Indictment was international in nature.

Pretresno vijede stoga zaključuje da je oružani sukob koji se odvijao u ARK-u tokom cijelog perioda na koji se odnosi Optužnica bio međunarodnog karaktera.


8. The Trial Chamber is further satisfied that the conclusion of the Dayton Accords provides an ex post facto confirmation that from the very beginning of, and throughout, the armed conflict, the FRY wielded general control over the SerBiH and the Bosnian Serbs.


Pretresno vijeće je dalje uvjereno da zaključenje Dejtonskog sporazuma predstavlja potvrdu ex post facto da je od samog početka i cijelim tokom oružanog sukoba SRJ vršila sveukupnu kontrolu nad Srpskom Republikom BiH i bosanskim Srbima.

Mladić.
9. On 9 January 1992, the Bosnian-Serb Assembly unanimously proclaimed the Serbian Republic of Bosnia-Herzegovina.13703 The Serbian Republic of Bosnia Herzegovina was renamed Republika Srpska on 12 August 1992.13704 The implementation of the proclamation was conditional upon the recognition of independence of Bosnia-Herzegovina by the international community.13705 Nevertheless, the SDS backed the arming of the Serb population during this period.13706 .The Bosnian- Serb Assembly also called for territorial delimitation with the political communities of the other people in Bosnia-Herzegovina.13707 The declaration of the proclamation of the Republic of the Serbian People of Bosnia and Herzegovina was the final step in the gradual build-up of a separate entity within Bosnia-Herzegovina.


Dana 9. januara 1992., Skupština bosanskih Srba jednoglasno je proglasila Srpsku Republiku Bosnu i Hercegovinu. Srpska Republika Bosna i Hercegovina preimenovana je u Republiku Srpsku 12. avgusta 1992. Deklaracija se trebala provesti u slučaju da nezavisnost Bosne i Hercegovine prizna međunarodna zajednica. Bez obzira na to, naoružavanje srpskog stanovništva vršeno je u istom periodu uz podršku SDS-a. Skupština bosanskih Srba takođe pozvala na teritorijalno razgraničenje s političkim zajednicama ostalih naroda u Bosni i Hercegovini. Deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine bila je konačni korak u postepenom obrazovanju samostalnog državnog entiteta unutar Bosne i Hercegovine.


10. The Trial Chamber further recalls its finding in chapter 9.2.2 that as early as 1991, the SDS promoted territorial division along ethnic lines and the establishment of separate, parallel Bosnian-Serb political, police and military institutions. From April 1992, previously established Bosnian-Serb institutions were no longer working in parallel to those of multi-ethnic Bosnia-Herzegovina, but constituted separate and distinct authorities, and that as such, they constituted de facto state institutions, functioned autonomously, and answered to the Bosnian-Serb leadership and institutions.


Pretresno vijeće dalje podsjeća na svoj zaključak u poglavlju 9.2.2 da se SDS još pofetkom 1991. godine zalagao za podjelu teritorije na nacionalnoj osnovi i uspostavljanje zasebnih, paralelnih političkih, policijskih i vojnih institucija bosanskih Srba. Od aprila 1992., ranije osnovane institucije bosanskih Srba više nisu funkcionisale paralelno s institucijama višenacionalne Bosne i Hercegovine, nego su predstavljale zasebne i odvojene vlasti i kao takve, predstavljale su de facto državne institucije, funkcionisale autonomno i bile odgovorne institucijama i rukovodstvu bosanskih Srba.

11. With regard to the Defence’s arguments that the SDS pursued peaceful and collaborative efforts to remain part of the FRY and the Bosnian Serbs’ willingness to negotiate a settlement, the Trial Chamber finds that this willingness was conditional on the Bosnian Serbs’ obtaining control over territories within Bosnia-Herzegovina, including those where Bosnian Serbs were a minority, and to which they claimed to have a ‘historical right’. From as early as January 1991, Slobodan Milošević began to publicly advocate for the right of all Serbs to live in one state.


Što se tiče argumenata odbrane da je SDS, miroljubivim putem i u duhu saradnje, nastojao da ostane dio SRJ i da su bosanski Srbi bili voljni da pregovorima dođu do rješenja, Pretresno vijeće konstatuje da je uslov za tu dobru volju bio da bosanski Srbi dobiju kontrolu nad teritorijama u Bosni i Hercegovini, uključujući one na kojima su bosanski Srbi bili manjina, a za koje su tvrdili da na njih imaju "istorijsko pravo". 3668. Još od januara 1991., Slobodan Milošević je počeo da javno zagovara pravo svih Srba da žive u jednoj državi.

12. The Trial Chamber finds that following its creation, the SDS leadership used the Bosnian-Serb Assembly as a tool to further its political agenda and enforce party policies. On 9 January 1992, the Bosnian-Serb Assembly proclaimed the Bosnian-Serb Republic. On 7 April 1992, the Bosnian-Serb Assembly declared the independence of the Bosnian-Serb Republic.


Pretresno vijeće konstatuje da je rukovodstvo SDS-a koristilo Skupštinu bosanskih Srba, nakon njenog osnivanja, kao sredstvo za ostvarivanje svog političkog programa i provođenje politike stranke. Dana 9. januara 1992., Skupština bosanskih Srba proglasila je republiku bosanskih Srba. Dana 7. aprila 1992., Skupština bosanskih Srba proglasila je nezavisnost republike bosanskih Srba.

13. Between at least July 1991 and February 1992, Karadžić met with and spoke to Slobodan Milošević on numerous occasions. During these meetings, the unification of Serb territories and the division of territory along ethnic lines were discussed.


U periodu od barem jula 1991. do februara 1992., Karadžić se u brojnim prilikama sastao i razgovarao 671/117281 TER Prijevod 1894 Predmet br. IT-09-92-T 22. novembar 2017. sa Slobodanom Miloševićem. Na tim sastancima se razgovaralo o ujedinjavanju srpskih teritorija i podjeli teritorija na nacionalnoj osnovi, istakli su u pismu Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava I svjedoka genocida i Munira Subašić, predsjednica Udruženja Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa.

VRHOstali prilozi:
» OTVOREN MUZEJ BOSANSKOG KRALJEVSTVA
Bošnjaci.Net | 31. July 2022 12:54
» MICHIGAN ZA ŽRTVE GENOCIDA U SREBRENICI
Bošnjaci.Net | 20. July 2022 15:46
» BANDIRMA – TURSKI GRAD EVROPSKOG STILA
Amir Hodžić | 13. July 2022 20:24
» CHICAGO ZA ŽRTVE GENOCIDA U SREBRENICI
B.net | 11. July 2022 21:40
» MI MORAMO BITI JEDINSTVENI U DOMOVINI I DIJASPORI
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 11. July 2022 02:31
» NA DAN AREFATA I KURBAN BAJRAM MEĐU BOŠNJACIMA U CIRIHU
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 09. July 2022 02:20
» POGLED IZ DIJASPORE: PILOT PROJEKAT ZA LJETNE FERIJE
Mustafa Klanco | 18. June 2022 14:42
» REFIK LIČINA-SANDŽAČKIM PUTEVIMA U EVROPI
Božidar Proročić | 09. June 2022 14:19
Ostali prilozi istog autora:
fastvee.gif
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Taslidza Banner.jpg
Beharban.jpg
Kurtcehajicbanner45.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
Bos-Eng-pasanbegovic.gif
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
bos-jezik.gif
NjegosMilo.jpg
almirhot.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
KDBH_Preporod.gif
Udruzenje Kultur Media banner.jpg
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif