Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Kolumne


LEGENDE O FERHADIJI BANJALUČKOJ LJEPOTICI
Procitaj komentar

Autor: Mehmed Meša Delić
Objavljeno: 18. May 2022. 18:05:13
MEHMED MEŠA DELIĆ: Ali, ono što ne mogaše da urade požari, poplave, austrijske čete, kao o razorni zemljtres 1969. godine ljepotici Ferhadiji, učini razorni – SRBOTRES, sedmog maja 1993. godine srbo – četnici ljepoticu Ferhadiju sravniše sa zemljom, kamen razvezoše širom grada i okolice kako ga neimari ne bi nikad više pronašli i ponovo ugradili.
I Sahat – kula, koju su nazivali „Banjalučki Big Ban“ srušiše 15. decembra 1993. godine, oni isti srbo – četnici.
Dugo je potrajalo da Ferhadija i njena viletna munara zapara banjalučko nebo i da se čuje ezan. Obnova počinje 2005. godine i sedmog maja 2016. godine ponovo se u njoj klanjaju svi namazi.
Legenda je predaja, divna priča o nekom neobičnom, najčešće važnom i bitnom događaju. Legenda se najčešće prenosila usmenom predajom, koja kombinira elemente s imaginarnim ili divnim elementima, uokvirenim u specifični i povjesni kontekst.

Legenda se prenosi s generacije na generaciju usmenom tradicijom. Ona je dio folklora grada ili regije.
Na sreću bilo je i onih koji su legende zapisivali i na taj način sačuvali od zaborava. Jedan od njih bio je Ivan Frano Jukić koji je 1843. godine objavio prvu legendu o poznatoj banjalučkoj džamiji Ferhadiji. Legenda glasi:

„Još bivši djetetom čuo sam pripovijedat, kako su Turci tri neimara, kada su dogotovili džamiju, naumili pogubiti, da ne bi još gdjegod takvu načinili. Ovo pročuvši neimari, naprave sebi krila i tako pobjegnu iz džamije, a nijesu mogli pregorijeti bradava, koji leteći se izvrnu i odsjeku dvojici krila, te tako padnu mrtvi kraj Vrbasa, gdje im se i sad kazuju grobovi, a treći ponajmudriji, odbacivši u dobar čas bradvu, spasi se“.

Ante Hangi je zabilježio sledeću legendu:
„Kad je džamija bila gotova, pitao je Ferhad – paša neimara, majstor bašu, Radu, da li bi mu mogao još ljepšu džamiju namjestiti. Rade mu odgovori, da bi, kad bi mu bolje platio. Kad to čuje Ferhad – paša, vrlo se razljuti, zatvori Radu i njegove neimare na munaru i reče im, da će ih za tri dana pogubiti. Kad to čuju majstor baša Rade, reče svojim drugovima: „Šta ćemo sada braćo? Ako se ne spasimo, svi ćemo poginuti“. Svi neimari nikom ponikoše i niko ga ne znade savjetovati. Iz te nevolje spasi ih sam Rade. Na munari, naime, ostalo je još nešto lipove građe i on načini od nje krila sebi i svojim drugovima. Kad bi trećeg dana u zoru sleti Rade sa munare, preleti preko Vrbasa i doleti do sela Rebrovca. Tu pane, slomi si rebro, i odatle selu ime Rebrovac. Pavao pane u Pavlovcu, Simun u Šimiću, Ivan u Ivanjskoj, a Dragoje u Dragom blatu i tako su ta mjesta po njima dobila svoja imena“.

Milena Preindlsberger – Mrazović također je donijela kratku legendu o Ferhadiji:
„Kada je paša, vraćajući se sa jednog od mnogih svojih pljačaških pohoda iz Hrvatske, vidio savršenu građevinu nije mu se nikako svidjela, te je zatvorio kršćanske graditelje Petra i Bare u džamiju, da bi oni tamo umrli od gladi. Ali oni naučiše sebi krila od tresaka (iverija) i odletješe preko grada prema sjeveru. Gdje se spuštao Petar, nastade kasnije na jednom brežuljku krasni franjevački manastir Petrićevac, a gdje se spuštao Bare sa svog leta nastade mjesto Barlovci.“

Rudolf Maldini u svojoj knjizi „Bosna i Hercegovina“ također donosi legendu o Ferhadiji:
„O njoj priča otmeni naš Ali – beg Omerbegović lijepu priču. Kad je Ferhadpaša prije 400 godina ratovao s bosanskim banom, pobijedi ga i zarobi. Na molbu banove majke pusti joj paša sina, ali je zahtijevao od njega dvoje: prvo, da sagradi tri kamene ceste, koje vode iz Basnjaluke u okolinu. Te ceste i danas postoje i zovu se „kaldrme“. Drugo, da sagradi Ferhadiju džamiju, koja je prije bila crkvom.

Ova je džamija stajala silne novce pa kad je bila gotova, ban nije imao više ništa svoga. Dođe paša i nađe tri radnika u džamiji, te od njih čuje kako je ban osiromašio. „Kad je tako“, reče, „zašto nijeste od mene tražili novac za džamiju?“ „Ban ti je obećao, pa htjede riječ i održati, niti bi se itko međ nama našao koji bi tebi otišao novac moliti“, rekoše sva trojica. „Kad je tako, onda ste moji robovi“, reče paša i zaključa džamiju. Radnici molili, da ih pusti, ali on ne htjede, jer su ga uvrijedili. Oni se domisle jadu i načine od letvica sa krova džamije krila i njima prhnuše. Jedan na najbliži desni brijeg, kojem i danas ime Petričevac“.
Ivo Šajnović je zapisao ovu legendu u Kolima o Ferhadiji:
Gamija Veradija
(Kola u Bosni)


Ono bio ban u Banja Luci, neki Ošpergan. Pa Turci kad nadrvati i osvojiti Bosnu, zarobili i toga bana pa baciti u tamnicu. Ele vrijeme po vrijeme, doći Vewrad – paša pa mu mater ucijeniti, a bio taj ban zgodan i siguran ko kral jedan. Ucijenio je, reko, da pogradi i napravi kaldrmu iz ovu i iz onu stranu Vrbasa; ponda, da sagradi i ispravi gamiju, kakvu nema u Bosni – ovu istu, što je gledaš, Veradiju. To, veli, sve da joj je zaisko, i to još za tri reda da bude sve gotovo. – Ele mati, ko mati neboga priproda sve, što je god imala, pa će to raditi. Naiđe, veli, lude i majstore, i zbilam, za tri reda sve to pograditi i izmoći.

Ele, kako mu drago, kad sve to dovršiti, oh kad gamija ko gamija Veradija, pjeva! Onda će paša upitati majstore: „morete li“, veli „levšu gamiju napraviti?“ a oni napako po se reći, da mogu, ama za bole novce. To, veli, paši učmetisati, ko paši. „Vidi ti“, veli, „šta Vla izgovara“, te za sablu i osjiče glavu jednom. I čuj, šta će se treviti! Veli, da je bez glave poteko kroz svu čaršiju, pa kroz Hiseta, pa u Gorni Šer, pa više Gornega Šera na ?no brdo sve bez glave. A zvati se taj Čeh, pa Čeh, a Turci iskrenuti u Šeh, pa eno i danas se zove ono brdo „Šehitluci““. Ele, što ću ti kazivati, bila su još četvorca majstora, pa će ti paša i nima posijecati glave; ama, oni domoliti pašu, da im dade suhe lipovine, da samo još šerefe na munari dovrše, pa onda veli, nek siječe, vješa, šta hoće nek radi. – A baš, osim oni biti mudri, čut ćeš sad! – Ele paša nima povladiti, a oni, moj brajkoviću, kakvo šerefe, kakvo li što! – pograditi sebi krila, pa kad se obnoćati i uvatiti zgodu, jedan s munare bježi na krilima. Jednom, veli, bilo ime Petar, pa pasti na Dudiću, eno kod manastira, pa se otadaj prozvati to mjesto „Petrićevac“; drugi se zvati Pavo, pa đe on pasti, prozvati se mjesto „Pavlovac“; treći pasti eno pred rebro Vrbasa na 'nom brdelku pa nekako prebiti, pa se eno i dan dani zove „Rebrovac“; četvrti jope pasti u nekakvo blato, kad se ne ubih!“ Pa otadaj „Drago blato“.
A ban? Pravo paša ga pušćo iz tavnice, pa nebog reko: „Uvatio si, pašo, ticu, ama je nijesi znao operušati“.

Uzdo se jadnik u svoje blago i dobro, a vama nije znao, šta je bilo; pa kad došo kući, niđe ništa, osta go ko prst.

Ele, kako mu drago, to bilo i bitisalo; gamija jest,eh! Treba sad zemle za gamije, ko i svake gamije što ima, pa se to zove gamijsko (vakufsko). Ele, Verad – paša na spahije: ti 'š ovoliko, ti 'š ovoliko; i zbilam pošuraju se, ama kako? Narede se tako: koliko konanik mogne za red objati iopkoliti na konu. Verad – paša nađe nekog Omera, pa će on jašiti. I to je živa istina! Eno i danas u Donih Koli „Omerova luka“ i vrelo u Omerovoj luci, đe je klano podne i odmaro se. 'Nakog vrela i 'nake vode, ja mlim, nema u Bosni! – Ele kad biti vrijeme i sat, kad će obići, izađe Verad – paša i oni negovi prvci na Jajačku stijenu pa će tuđeka čekati i izgledati, hoće li doći u rečeno vrijeme. Kad, veli, taman u dekiku (čas) došo. Ama bio mu kon vranac, pa kad izbio đokat – pobijelio od pjene, pa mu reći, da je kona promijenio. On: „nije“ oni: „jest“, a on ništa, veli, za čevrmu pa skine pjenu s kona. Čuješ li ti!?
A ko je bio Ferhad – paša graditelj džamije?

Ferhad – paša je osnivač današnje Banja Luke. Na prostoru između Crkvene i Vrbasa izgrađen je Donji šeher. Na ovome je mjestu „od godine 1576, do 1578. izradio ništa manje nego dvije stotine i šesnaest objekata: poznatu džamiju Ferhadiju 1579. godine, kraj nje mekteb i turbe za sebe, pa šadrvan i hamam, za njih poseban vodovod, zatim sahat – kulu, javne zahode, karavan – saraj i ambar za žito, pa u neposrednoj blizini džamije 200 samih obrtničkih i trgovačkih dućana, čitavu dakle čaršiju, dalje most preko potoka Crkvene, drveni most preko Vrbasa, u blizini tih objekata do 3 km kaldrme u širini od 5 aršina (aršin 65 – 75 cm) od Gornjeg šehera do potoka Crkvene“.

Požari, poplave, austrijske čete i zub vremena uništili su mnogo, ali su ipak ostali neki značajni objekti koji su čuvali živu uspomenu na svog osnivača. Džamija Ferhadija, Šadrvan, Turbe i Sahat – kula stajali u Banja Luci kao najljepši arhitektonski spomenici turskog perioda.

Razorni zemljotres 1969. godine je razorio Banja Luku pa i njenu ljepoticu Ferhadiju. Zahvaljujući velikoj solidarnosti ljudi iz svih dijelova bivše YU grad se opravio i počinju nicati novi stambeni objekti. Nije Banja Luka zaboravila ni svoju ljepoticu Ferhadiju koja biva ponovo obnovljena i vraćena u prvobitno izdanje.

Ali, ono što ne mogaše da urade požari, poplave, austrijske čete, kao o razorni zemljtres 1969. godine ljepotici Ferhadiji, učini razorni – SRBOTRES, sedmog maja 1993. godine srbo – četnici ljepoticu Ferhadiju sravniše sa zemljom, kamen razvezoše širom grada i okolice kako ga neimari ne bi nikad više pronašli i ponovo ugradili.

I Sahat – kula, koju su nazivali „Banjalučki Big Ban“ srušiše 15. decembra 1993. godine, oni isti srbo – četnici.

Dugo je potrajalo da Ferhadija i njena viletna munara zapara banjalučko nebo i da se čuje ezan. Obnova počinje 2005. godine i sedmog maja 2016. godine ponovo se u njoj klanjaju svi namazi.

Medžlis Islamske zajednice Banja Luka ima u planu da ponovo izgradu i Sahat – kulu, koja će da otkucava vrijeme kao i sve one vijekove dok je ne sruši – SRBOTRES.

VRHOstali prilozi:
» KUDA IDE OVAJ SVIJET?
Džebrail Bajramović | 29. May 2024 19:25
» MRČENJE GLAVE USPIJEVA SAMO KOD NESVJESNIH
Avdo Metjahić | 29. May 2024 16:38
» OSUĐIVANJE ILI DONOŠENJE ODLUKA NIJE DOVOLJNO!
Mehmet Koçak | 29. May 2024 15:59
» OTVORENO PISMO ALEKSANDRU VUČIĆU, (NE)KRUNISANOM CARU SVIH SRBA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 27. May 2024 12:33
» REZOLUCIJA O GENOCIDU U SREBRENICI I VUČIĆEVO NARICANJE
Esad Krcić – mr. Senahid Halilović | 24. May 2024 21:20
» SUZDRŽANA BRAĆA
Said Šteta, književnik i novinar | 24. May 2024 20:08
» REZOLUCIJE O SRPSKOM GENOCIDU NAD BOŠNJACIMA - MUSLIMANIMA U SREBRENICI
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 24. May 2024 18:11
» SREBRENICA U FOKUSU SVIJETA
Šukrija Meholjić | 24. May 2024 16:47
» SRBIJA NIJE USPJELA PREVARITI SVIJET
Akademik prof. dr. Adamir Jerković | 24. May 2024 14:26
» OKVIR BOŠNJAČKOG POSTOJANJA
Mehmed Meša Delić | 22. May 2024 19:40
» OD SVJETIONIKA ČASTI DO TAMNICE PONIŽENJA
Elmedina Muftić | 22. May 2024 17:08
» DOKLE ĆE TE GUSLATI SULUDI I LICEMJERNI SRPSKI RODE?
Mr. Milan Jovičić, mostarski Sarajlija, Bosanac | 22. May 2024 15:36
» DAN „BIJELIH TRAKA“ I ZAŠTO SE BOSNA MORA BRANITI ISTINOM
Prof. dr. Husein Muratović | 21. May 2024 15:10
» MOŽE LI REZOLUCIJA POSTATI REVOLUCIJA?!
Sead Zubanović | 21. May 2024 14:42
» IZBJEGNUT PAD HELIKOPTERA
Akademik prof. dr. Adamir Jerković | 20. May 2024 22:11
» VOJNI I RELIGIJSKI TURIZAM
Dr. Sead Alić | 20. May 2024 17:32
» VELIKOSRPSKA RETORIKA I SREBRENICA - ISTINOM PROTIV POLITIČKIH LAŽI
Božidar Proročić, književnik i publicista | 19. May 2024 12:46
» KLJUČ ZA BOSANSKU BRAVU JE U RUKAMA TROJKE
Akademik prof. dr. Adamir Jerković | 19. May 2024 03:26
» ZATIRANJE TRAGOVA
Murat Tahirović | 19. May 2024 03:10
Ostali prilozi istog autora:
» KAD BI DRINA PROGOVORILA
28. May 2024 18:23
» GENOCIDAŠI
18. May 2024 17:02
» GRAD POD ZEMLJOM
30. April 2024 17:22
» BOŠNJACI PO MJERI AUSTROUGARA
03. March 2024 15:35
» DA LI JE GENOCID KAO POJAM IZLAPIO?
25. December 2023 15:45
» UOBRAŽENI BOGATAŠI
15. December 2023 14:32
» BOŠNJAČKI DUH I ZAPADNA KULTURA
06. December 2023 17:28
» BOŠNJACI U SANDŽAKU
15. October 2023 15:03
Bosnjackakucabanner.jpg
Optuzujembann.jpg
Feljtonalijaizetbegovic.jpg
fastvee.gif
EnesTopalovic54.jpg
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Beharban.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif